Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2000 στη συνοικία της Νεάπολης του Βόλου.

Οι δραστηριότητες του ΚΔΑΠ είναι:

- Εργαστήρια Ζωγραφικής, Κεραμικής, Θεατρικού Παιχνιδιού, Παραμυθιού, Μουσικής Προπαιδείας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

- Εκπαιδευτικά Προγράμματα

- Παιδική Βιβλιοθήκη

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, ξεκινούν τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο.

Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, η νέα κοινωφελής δημοτική επιχείρηση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλου, δραστηριοποιείται και επικεντρώνεται στο να υποστηρίζει το Δήμο Βόλου στο σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής, κυρίως μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί. Οι δράσεις της αποτελούν μία εναλλακτική πρόταση ζωής και αποκατάστασης κυρίως προς τα άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ή και αποκλεισμένες ομάδες. Στα πλαίσια της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, λειτουργεί μια σειρά δομών και υπηρεσιών που στηρίζουν και ενισχύουν τους στόχους της. Σ’ αυτήν ανήκουν και τα έξι (6) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) σε 4 δημοτικές ενότητες του Δήμου:

- ΚΔΑΠ Νεάπολης

- ΚΔΑΠ Πορταριάς

- ΚΔΑΠ Προσφυγικών (Ν.Ιωνία)

- ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων

- ΚΔΑΠ Βασδέκειο (Ν.Ιωνία)

- ΚΔΑΠ Αρτέμιδας (Κάτω Λεχώνια)

Σκοπός όλων των Κέντρων είναι η δημιουργική απασχόληση, η ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής, η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, η ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας και η προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου.

Όλα τα ΚΔΑΠ, αποτελούν δομές οι οποίες για τη διετία 2011-2012 και για όσο το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας. (το ποσοστό εξαρτάται από τον εγκεκριμένο κάθε φορά αριθμό επωφελούμενων.)